Samtykke ved oprettelse af bruger på vinterhygge.dk

Når jeg benytter vinterhygge.dk accepterer jeg samtidig at modtage spændende nyhedsbreve og tilbud mv. om bl.a.

Medieprodukter: Fx magasiner, bøger, musik, film, TV, spil, app’s mv.

Tele og teknik: Fx telefoni, internet og anden kommunikation, computere, telefoner, TV, HiFi, elektronik, hårde hvidevarer, biler og anden transport mv. Dagligvarer: Alle produkter, der indgår i en sædvanlig husholdning, inkl. mad, drikke og andre produkter der kan købes i supermarkeder mv.

Skønheds- og livsstilsprodukter: Fx. produkter til personlig pleje, motion, sundhed, rådgivningsprodukter fx fra SlankeDoktor, bolig, have, tøj, sko, accessories, kosttilskud, håndlæsning, horoskoper, dating og erotik

Fordelsprogrammer: Loyalitetsprogrammer, fx Aller Media A/S’ fordelsprogram ”Mit”, som indeholder tilbud fra Aller koncernen og vores Samarbejdspartnere.

Analyser, spil og events: Fx. hvervegave- og forsidetests, læserundersøgelser, spil, lotteri, gambling, konkurrencer og arrangementer (koncerter, underholdning, vinsmagning, madlavning, løb, messer, shopping events, restauranter mv.)

E-post: Fx. e-mail, SMS, MMS, app push beskeder og lign.

Aller koncernen:Pt. Aller Media A/S, Aller Holding A/S og Nyhavn Rejser A/S.

Samarbejdspartnere: Fx de annoncører, sponsorer og øvrige virksomheder, vi løbende samarbejder med. Du kan når som helst se vores aktuelle samarbejdspartnere på www.mit.aller.dk.

I overensstemmelse med markedsføringslovens § 8, og forbrugerombudsmanden retningslinjer herom, forudsætter accept af nærværende betingelser, at deltageren er fyldt 18 år. Eventuelle ugyldige accepter fra mindreårige, vil ikke medføre kontakt fra den erhvervsdrivende.

Betingelser

Betingelser for brug af WWW.VINTERHYGGE.DK

WWW.VINTERHYGGE.DK (“Tjenesten”) leveres af Dicentia DK A/S, CVR- nr. 31 75 31 04, Carl Jacobsens Vej 16, opgang 6,4 sal i 2500 Valby. WWW.VINTERHYGGE.DK lader dig at se film på PC, Tablets eller smart phones via en internetforbindelse. Tjenesten leveres "som den fremstår” på WWW.VINTERHYGGE.DK og er underlagt vilkår og betingelser nævnt i denne aftale (”Aftalen”). LÆS VENLIGST HELE DENNE AFTALE GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ACCEPTERER ET KØB.

Krav til computer og software

WWW.VINTERHYGGE.DK gør opmærksom på, at indholdet på Tjenesten er optimeret til at virke med følgende software:

  • Browser: Chrome 10, Safari 5, Internet Explorer 7.0 eller Firefox 3.0 (eller nyere)
  • iOs 3.0, Android 3.0 (eller nyere)
  • Adobe Flash 10.1 (eller nyere)

Andre konfigurationer kan virke med tjenesten men supporteres ikke.

For at afvikle indhold på Tjenesten anbefales det, at din PC minimum har en Pentium 3, 2.0 GHz CPU og som minimum har 512 MB RAM hukommelse. For Mac-brugere bør alle nyere Macs køre med Intel-processor og minimum 512 MB RAM

OBS

Har dit udstyr lavere specifikationer kan du opleve at filmene hakker eller helt nægter at afspille. Vores system undersøger hvilken forbindelse og hvilken hardware du sidder med. Derefter skaleres filmene til en passende størrelse: Dvs sidder du med en iPhone får du en videokvalitet der passer til og det samme gør sig gældende med en iPad eller anden tablet eller en langsommere internetforbindelse. Vær opmærksom på ovenstående, hvis du gerne vil se filmene fra forskellige steder, der kan have varierende internetforbindelser. 

Krav til bredbåndsforbindelse

WWW.VINTERHYGGE.DK kan ikke garantere kvaliteten af filmene samt tilgængelighed i almindelighed, pga. internettets decentrale opbygning. Vi anbefaler dog minimum 1 Mbit downstreamkapacitet for at se filmene i en tilfredstillende kvalitet. Du kan teste kapaciteten på dit bredbånd her

1.  Aftalen

For at benytte Tjenesten skal du oprette login til WWW.VINTERHYGGE.DK. Når du bruger din kode får du adgang til én enkelt film, du har adgang til denne i 48 timer, gældende fra det tidspunkt hvor du valgte hvilken film du vil se med din kode.  Adgang til Tjenesten forudsætter, at du har en bredbåndforbindelse og en enhed som opfylder de tekniske krav til at afvikle Tjenesten, som beskrevet ovenfor.  Din aftale træder i kraft ved accept af vilkårene for WWW.VINTERHYGGE.DK tjeneste.

1. a Meddelelser mellem parterne

Det er en forudsætning for Aftalen, at du er oprettet som bruger af WWW.VINTERHYGGE.DK.

2.  Film

WWW.VINTERHYGGE.DK er ikke ansvarlig for indholdet af film eller trailers.

3. Særligt gældende VOD

Som Video On Demand (VOD) anses det indhold, der på Tjenesten præsenteres som sådan. Tjenesten indeholder oplysning om de VOD-film, der kan se med din kode. WWW.VINTERHYGGE.DK opbevarer oplysninger om, hvilke VOD-tjenester du aftager og i hvor lang tid med henblik på at kunne foretage korrekt viderebetaling til rettighedshavere og samarbejdspartnere. Oplysningerne kan i øvrigt anvendes af WWW.VINTERHYGGE.DK til egne markedsundersøgelser og markedsføring i overensstemmelse med lovgivningen. 

4. Dine forpligtelser

Efter dansk lovgivning er det strafbart at kopiere, eksemplarfremstille, importere, omsætte, besidde, videredistribuere eller ændre det indhold, der udbydes på Tjenesten, i kommercielt øjemed eller med det formål at give andre uautoriseret adgang til indholdet af en krypteret udsendelse og/eller on demand-indhold. Overtrædelser, der kommer til WWW.VINTERHYGGE.DK’s kendskab, kan føre til politianmeldelse med henblik på retsforfølgelse. Brugernavn og kodeord til brug for login på Tjenesten er personligt. Du bærer risikoen for, at brugernavn og kodeord ikke kommer tredjemand til kendskab. I tilfælde af mistanke om utilsigtet adgang i form af f.eks. elektronisk tyveri (keylogning, virus, spyware eller lignende), skal du omgående melde dette til WWW.VINTERHYGGE.DK

5. Fortrydelsesret

Når du vælger en film og bruger din kode, og får adgang til indhold på Tjenesten, sker udstedelse af licens til dit login/brugerkonto. Efter indtastning af kode og valg af film kan dit valg af film ikke fortrydes.

6. Misligholdelse

I tilfælde af væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til Aftalen er WWW.VINTERHYGGE.DK berettiget til at afbryde Tjenesten og opsige Aftalen uden yderligere varsel. Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse:
A. Videredistribution af indholdet på Tjenesten til tredjemand.
B. Offentlig visning, eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede on demand-indhold uden særlig aftale med WWW.VINTERHYGGE.DK herom, jf. pkt. 4.
C. Anvendelse af produktet i strid med denne aftale, jf. pkt. 4.

7. Fejlafhjælpning

WWW.VINTERHYGGE.DK afhjælper fejl og driftsforstyrrelser, der opstår i eget udstyr og netværk hurtigst muligt. WWW.VINTERHYGGE.DK er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved din bredbåndsforbindelse og udstyr iøvrigt.

8. Godtgørelse ved afbrydelse

Hvis der opstår fejl i WWW.VINTERHYGGE.DK’s netværk eller udstyr, der medfører afbrydelse af forbindelsen, foretager WWW.VINTERHYGGE.DK efter henvendelse godtgørelse i form af forlængelse af brugsperioden.

9. Erstatningsansvar

WWW.VINTERHYGGE.DK er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af WWW.VINTERHYGGE.DK eller nogen, som WWW.VINTERHYGGE.DK har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:
A. WWW.VINTERHYGGE.DK er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af Tjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, medmindre WWW.VINTERHYGGE.DK har forsømt at begrænse ulemperne herved.
B. Force majeure 
WWW.VINTERHYGGE.DK er ikke forpligtet til at betale erstatning eller foretage forlængelse af brugsperioden, jf. pkt. 8 og 9 A, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for WWW.VINTERHYGGE.DK kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt WWW.VINTERHYGGE.DK egne medarbejdere.

10. Tvister og klager

I tilfælde af tvist mellem dig og WWW.VINTERHYGGE.DK om forhold, der udspringer af denne Aftale, kan du klage til WWW.VINTERHYGGE.DK. WWW.VINTERHYGGE.DK afgørelse kan indbringes for Forbrugerstyrelsen, Amagerfælledvej 56, 2300 København S, tlf. 32 66 90 00. Hvis Forbrugerstyrelsen ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Styrelsen i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

11. Ikrafttrædelse

Disse vilkår træder i kraft 9. februar 2014. Vi forbeholder os ret til at slette dit login/brugerkonto, hvis ikke du er den du udgiver dig for. Dette er version 1.0 af Betingelserne.  

Privatlivspolitik

Vigtig information: Danske myndigheder drøfter fortsat med EU-Kommissionen hvordan reglerne på området skal fortolkes. Derfor er nedenstående cookie- og privatlivspolitik med forbehold for at der kan ske ændringer.

Deklaration af dette website's brug af cookies

Formål med brug af cookies på websitet Intern / 1. parts cookies Ekstern / 3. parts cookies
Teknisk funktionalitet JA JA
Trafikmåling nej JA
Annonceafvikling (frekvens, brugermåling o.lign.) nej nej
Adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering nej nej

Oversigt

Dette website udbydes af:

Dicentia DK A/S, Carl Jacobsens Vej 16, opg. 6, 4. Sal, 2500 Valby, Tlf. 7026 5700, aller@dicentia.dk

I samarbejde med

Aller Media A/S, Postbox 420, 0900 København C

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere  for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

Websites bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Du har i forbindelse med registrering givet samtykke til lagring af cookies. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til brug af cookies. Dette kan ske ved henvendelse til Dicentia DK A/S på aller@dicentia.dk.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil ved registrering. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, telefonnummer, alder og kendskab til forskellige emner. 

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Dicentia DK A/S, skal du rette henvendelse på aller@dicentia.dk eller telefon 7026 5700. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.